THPT Chuyên Vị Thanh

Số 04 Đường Đồ Chiểu TX Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang


You are not connected. Please login or register

Sở giáo dục và Đào tạo Hậu Giang hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin


Admin
Admin
Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010,
Sở giáo dục và Đào tạo Hậu Giang hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra
học kỳ I, định hướng học kỳ II và tổ chức tổng kết năm học như sau:

A. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I:

I. Lớp 6,7,8.

1. Ra đề và tổ chức kiểm tra.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo các huyện, thị xã phối hợp với các trường THPT có khối
cấp 2 để quyết định việc tổ chức ra đề kiểm tra và bố trí lịch kiểm tra.

2. Thời gian làm bài.

- Toán, Ngữ văn: 90 phút.

- Tiếng Anh: 45 phút.

- Các môn còn lại: 45 phút.

3. Thời gian kiểm tra.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã bố trí lịch kiểm tra từ 20/12/2009 đến 30/12/2009.

II. Lớp 9.

1. Ra đề và tổ chức kiểm tra.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện, thị xã tổ chức ra đề, sao in và bố trí lịch kiểm tra chung
cho các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hoá học,
Sinh học.

- Các môn còn lại Phòng GD&ĐT các huyện thị xã phối hợp với các trường THPT có khối cấp 2 tự quyết định.

2. Thời gian làm bài.

- Toán, Ngữ văn: 120 phút.

- Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Anh văn: 60 phút.

III. Hình thức ra đề và lịch kiểm tra.

1. Hình thức ra đề.

- Đề kiểm tra học kì I ra
theo hình thức tự luận. Riêng đối với môn Tiếng Anh đề kiểm tra có 70%
trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận; đề thi có các phần sau:

+ Từ vựng: Trắc nghiệm.

+ Ngữ pháp: Trắc nghiệm.

+ Đọc hiểu: Trắc nghiệm (dạng guided cloze)

+ Viết: Tự luận (viết đổi câu và viết có gợi ý)

- Đề kiểm tra lại những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề phải đảm bảo
tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về
kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa
của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.

* Đề kiểm tra lớp 9 ra từ tuần 1 đến tuần thứ 18.

2. Lịch kiểm tra

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

29/12/2009

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Vật Lý-Địa lý

60 phút

30/12/2009

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Lịch Sử-Hóa

60 phút

31/12/2009

Sáng

Anh Văn-Sinh Vật

60 phút

* Thời gian mở và phát đề:

Buổi sáng: 7 giờ 15: mở đề.

7 giờ 30: phát đề.

Buổi chiều: 13 giờ 45: mở đề.

14 giờ: phát đề.

* Lưu ý: Đối với buổi có 2 môn thi:

+ Buổi sáng phát đề thi môn thứ 2 lúc 9 giờ.

+ Buổi chiều phát đề thi môn thứ 2 lúc 15 giờ 25 phút.

IV. Lớp 10,11.

1. Tổ chức kiểm tra.

- Trường ra đề chung cho các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

- Các môn còn lại có thể tổ chức kiểm tra tại lớp

* Đề kiểm tra các khối lớp 10,11 ra từ tuần 1 đến tuần thứ 18.

2. Ra đề và kết cấu đề:

a. Đề kiểm tra: Ra 2 đề. Cụ
thể: 01 đề cho học sinh theo sách giáo khoa chuẩn và 01 đề cho học sinh
học theo sách giáo khoa nâng cao.

+ Ban khoa học tự nhiên: Các môn Toán, Hoá, Lý, Sinh kiểm tra theo đề nâng cao, các môn còn lại theo đề chuẩn.

+ Ban khoa học xã hội và nhân văn: Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ theo đề nâng cao, các môn còn lại theo đề chuẩn.

+ Ban cơ bản:

Ø Các lớp cơ bản phân hoá A,B,C,D: các môn nâng cao thì kiểm tra theo đề nâng cao, các môn còn lại theo đề chuẩn.

Ø Các lớp cơ bản không phân hoá: kiểm tra theo đề chuẩn.

b. Hình thức ra đề:

Đề kiểm tra
học kì I ra theo hình thức tự luận. Riêng đối với môn Tiếng Anh đề kiểm
tra có 70% trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận; đề thi có các phần
sau:

* Môn Tiếng Anh:

+ Từ vựng MCQ

+ Ngữ pháp MCQ

+ Đọc hiểu: True-False hoặc MCQ

+ Viết: Viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

3. Thời gian làm bài:

- Toán, Ngữ văn: 120 phút

- Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ: 90 phút.

4. Thời gian kiểm tra.

Các trường chủ động bố trí lịch kiểm tra từ ngày 20/12/2009 đến 31/12/2009 để sao cho bảo đảm báo cáo kịp thời về tỉnh.

IV. Lớp 12.

1. Tổ chức kiểm tra

- Sở Giáo Dục và Đào tạo ra đề 8 môn: Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học.

- Các môn còn lại trường tự tổ chức kiểm tra.

2. Kết cấu đề: (các môn kiểm tra chung).

- Môn Tiếng Anh, Vật lý, Sinh vật, Hóa học kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Số lượng câu hỏi:

+ Tiếng Anh: 50 câu.

+ Vật lý, Sinh học, Hóa học: 40 câu.

- Môn Toán, Văn, Địa lý, Lịch sử kiểm tra dưới hình thức tự luận.

3. Cấu trúc đề kiểm tra học kì II lớp 12.

a) Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

- Phần chung cho tất cả thí sinh: ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn (CTC) và chương trình nâng cao (CTNC);

- Phần tự chọn: học sinh chọn 1 trong 2 phần để làm. Nếu làm hết 2 phần thì không được chấm điểm.

b) Đối với các môn Ngoại ngữ: đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa CTC và CTNC, không có phần tự chọn.

4. Lịch thi, đăng ký và nhận đề thi:

a. Đăng ký: Yêu cầu các trường báo cáo chính xác số lượng đề thi từng môn. Hạn chót đăng ký là ngày 30/11/2009.

b. Thời gian nhận đề thi:

7 giờ 30 phút ngày
14/12/2009, Sở Giáo dục và Đào tạo giao đề thi cho Hiệu trưởng các
trường THPT. Địa điểm: Phòng Giáo dục Trung học-Sở GD&ĐT.

c. Lịch thi.

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

15/12/2009

Sáng

Ngữ văn

150 phút

Chiều

Vật Lý

60 phút

Lịch sử

90 phút

16/12/2009

Sáng

Toán

150 phút

Chiều

Địa lý

90 phút

17/12/2009

Sáng

Anh Văn-Hóa học

60 phút

Chiều

Sinh Vật

60 phút

* Thời gian mở và phát đề:

Buổi sáng: 7 giờ 15: mở đề.

7 giờ 30: phát đề.

Buổi chiều: 13 giờ 45: mở đề.

14 giờ: phát đề.

Để chuẩn bị tốt cho đợt
kiểm tra học kỳ 1, yêu cầu các trường tổ chức ôn tập cho học sinh khối
12 bám vào nội dung, chương trình SGK, căn cứ vào chuẩn kiến thức,
chuẩn kĩ năng để ôn tập cho học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

B. TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KÌ I.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã.

-
Chỉ đạo các trường THCS tổ chức ôn tập thật tốt tất cả các môn ở các
khối lớp và kiểm tra thống nhất theo lịch của Sở và của phòng. Đảm bảo
phải hoàn thành nội dung chương trình khi kết thúc học kì 1.

- Tập hợp báo cáo của các trường trong phạm vi quản lý báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định.

2. Trường THPT trong tỉnh.

- Tổ chức ôn tập thật tốt
tất cả các môn ở các khối lớp trước khi kiểm tra học kỳ I. Đảm bảo phải
hoàn thành nội dung chương trình khi kết thúc học kì.

- Tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo quy định.

- Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.

C. ĐỊNH HƯỚNG HỌC KỲ II

- Tiếp tục tăng cường công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở học kỳ II.

- Các trường tiến hành
tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II (từ tuần 24 đến tuần 26) trên
tinh thần lấy giờ kiểm tra định kỳ học kỳ II làm tiết kiểm
tra giữa kỳ, đề thi phải thống nhất toàn trường và đổi bài
chấm với các giáo viên cùng môn.


_________________
Tài khoản này đã bị xóa, không chịu trách nhiệm về diễn đàn này nữa...Thân ái!
Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết